3D CAD

3D CAD model

Ekspertviden i 3D CAD, kombineret med klassiske ingeniørkompetencer

Erfaringen er, at man med klassiske ingeniørkompetencer, kombineret med ekspertviden i 3D CAD og CAE, kommer hurtigst frem til de mest realiserbare designs. Kombination af ekspertviden indenfor både teknisk tegning samt ingeniørdecipliner gør, at vi kan agere bindeled mellem ingeniørene og de tekniske tegnere.

Da vi er eksperter i anvendelsen af 3D programmer, betyder det at vi kan fokusere på designet, frem for hvordan man bruger de forskellige CAD programfunktioner. Dette, sammen med en høj grad af praktisk og teoretisk erfaring, gør at vi er godt rustet til at påtage os opgaver inden for industriel- og produktdesign.

Best Practice

Det er yderst vigtigt at modellering i 3D CAD altid udføres efter almindelig "Best Practice". Hvis man ikke holder sig stringent til nogle konsistente modelleringsprincipper, vil CAD modellerne være meget svært at overskue, finde rundt i, og arbejde videre med.

Hos LIBAK ApS sætter vi en ære i at udføre modeller i en logisk og struktureret opbygning, og altid efter almindelig "Best Practice".

Vi har medvirket i en lang række af opgaver med 3D optegning af procesanlæg og meget andet - Vi kan træde ind ved spidsbelastning, og bidrage på lige fod med Jeres øvrige medarbejdere.

  • Erfaring fra mange brancher gør os i stand til at tilføre værdi fra dag. 1.
  • Vi er vant til at arbejde med dokumenthåndteringssystemer som Autodesk Vault mv.
  • Erfaring med en lang række af CAD systemer gør at vi også kan benytte Jeres.
  • Vi har været på flere projekter hvor en del af opgaven bestod i support og undervisning af kundens medarbejdere i anvendelsen af 3D CAD.

 

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk