Digital Prototyping

Digital Prototyping går i al sin enkelthed ud på at designe, udvikle, konstruere og teste et produkt vha. de nyeste computerbaseret værktøjer. På denne måde sparer man tid og omkostninger på funktionsmodeller. Man minimere sandsynligheden for fejl, mangler og nedbrud, og man er så godt som 100% produktionsklar med det nye produkt.

Digital prototype = 3D model

Centrum for udviklingsprojektet er den ”digitale prototype” – en 3D model som gradvist bliver mere og mere detaljeret, efterhånden som man får valgt og dimensioneret delkomponenter – man har hele tiden en utroligt overblik over selv de mest komplicerede konstruktioner. Herunder ses et diagram der viser egenskaber ved ”Digital Prototyping”

Som det ses er vores digital prototype centrum i diagrammet. Den digitale prototype kan anvendes i følgende vej fra idé til produktionsklart produkt:

 • Design & Engineering

  3D modellen kan - for hver enkelt delkomponent - indeholde vilkårlige informationer om konstruktion og fremstilling i form af interaktive styklister med materialeangivelser, bearbejdningsangivelser, toleranceberegninger, leverandører, oma.

 • Test & Validering

  Man kan udsætte 3D modellen for tryk, vibrationer, kræfter, varme/ kulde, osv. således man kan se om produktet vil kunne holde til at blive brugt i det virkelige liv.

 • Manufacturing & Production

  3D modellen kan projiceres ned i 2D, og kan således danne grundlag for arbejdstegninger, samlingstegninger, reparations-, og vedligeholdelsesmanualer. Ændres der efterfølgende i 3D modellen, opdateres alle 2D tegningerne automatisk.

 • Sales & Marketing

  3D modellen kan anvendes til at lave fotorealistiske billeder og animationer. Fotorealistiske billeder af en 3D model giver indtryk af gennemtænkt og veldesignet produkt. Animationer kan f.eks. benyttes til at vise hvordan produktet anvendes, eller vedligeholdes.

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk