EN 13445

EN13445 FEA

Vi udfører FEM beregninger iht. "Design By Analysis - Direct Route" som angivet i normen EN 13445. Det er et krav at kunne udføre en såkaldt "Non-Linear" analyse. Denne analyse-type kan IKKE udføres med de meget udbredte styrkeberegningsmoduler i f.eks. Autodesk Inventor, og vi har derfor indkøbt et specielt software til netop denne type opgaver.

DBA - Design By Analysis

EN 13445

I de senere år, hvor FEM analyse er blever mere udbredt, er der åbnet op for muligheden for at dimensionere trykudstyr vha. finite element analyse (FEA). I FEA kan man analysere en vilkårlig kompleks geometrisk form. Endvidere har man mulighed for at kombinere belastningstyper og kraftpåvirkninger, og se hvordan beholderen reagere på den samlede belastning.

  • Hurtig ved beregning af konstruktioner, bestående af komplekse geometriske former
  • Viser evt. fejldimensionering direkte - i modsætning til beregning med formler, hvor man skal udføre en beregning for hver enkelt mulig fejl
  • Det er muligt at kombinere belastning fra tryk med andre belastningstyper f.eks. opstået som følge af termisk udvidelse, vindlast, væskeslag osv.

DBF - Design By Formula

Denne fremgangsmåde er anvendelig i forbindelse med design af simpelt geometrisk udstyr. Simpelt geometisk fordi udstyret skal være designet af simple geometriske former. Bliver konstruktionen lidt mere kompleks, vil man ikke kunne finde formler til beregning

  • Hurtig ved beregning af konstruktioner, bestående af simple geometriske former
  • Eneste fremgangsmåde hvis der ikke eksisterer en 3D CAD model

Del 3 i EN 13445 er et regelsæt, der skal benyttes ifm. design og beregning af trykbærende komponenter til trykbeholdere, såsom pladedele af forskellige former, flade vægge, flanger, varmevekslerhulplader, mandeluger osv.. Det er angivet hvordan man beregner materialespændinger som funktion af indvendigt under-/ overtryk. Der er også angivet regler for beregning af andre belastningstyper end tryk.

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk