FEM Mesh

Finite Element Metoden går ud på at omdanne en vilkårligt kompleks rummelig geometri til noget man kan sammenligne med en "gitterkonstruktion", eller et såkaldt "Mesh". Herved er en kompleks 3D geometri opdelt i mange små og simple geometrier, der hver især er meget nemmere at regne på.

"Gitterstrukturen" kan genereres efter forskellige strategier, og det vil afhænge af den konkrete opgave, samt den anvendte software, hvilken der vælges. Mest anvent mesh-type er den fire-sidet pyramide (3 sider, 1 bund) kaldet tetrahedron, som også er benyttet på billederne her på siden.

 Hvor præcis en FEM beregning er, afhænger i høj grad af den anvendte mesh-strategi. Herunder ses samme geometri, med tre forskellige indstillinger for meshtæthed:

 

Blower

Adaptive refinement

På billedet herunder er der endvidere benyttet "adaptive mesh refinement" hvilket er en proces der sørger for mindst mulig forskel i spænding i naboelementer. En uforholdsmæssig stor afvigelse i et element kaldes også en "singularitet", og kan tyde på fejl i beregningen, men kan også skyldes kærv-virkning. En måde at undersøge dette nærmere på, er ved at forfine mesh'et i det område hvor singulariteten viser sig.

img2

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk