Resonans

Vi beregner egenfrekvens for konstruktioner som er udsat for pulserende kraftpåvirkninger. Et eksempel på en sådan konstruktion er en vindmølle. I normen for design af vindmøller EN61400 er der angivet hvordan man skal holde egenfrekvenser og exitationsfrekvenser adskilt:

  • For at undgå vibrationer i møllen pga. evt. ubalance i rotoren, må møllens egenfrekvens ikke være sammenfaldende med rotorens omdrejningshastighed 1*PH samt med multipla heraf (2*PH ,3*PH ,...)
  • For at undgå vibrationer i møllen pga. trykstød fra vinger når disse passerer tårnet, må møllens egenfrekvens ikke være sammenfaldende med rotorens omdrejningshastighed, multipliceret med antallet af vinger, samt multipla heraf, f.eks.: (3*PH ,6*PH , 9*PH ,...) hvis rotoren har tre vinger

Resonansberegning af en vindmøllevinge

I beregningen ønskes det belyst hvor mange gange vingen vil svinge pr. sekund (Hz) når denne er fast indespændt med montageflangen. Herudover vil vi se vibrationsformen som en animation:

1. egenfrekvens

Dette er den såkaldte "1st flapwise frequency" hvillet er vingens laveste egenfrekvens som her ligger på 4,5 Hz - dvs. hvis man spænder den op i den ene ende, og sætter den i svingninger, vil den udføre 4,5 svingninger pr. sekund.

2. egenfrekvens

Dette er den såkaldte "1st edgewise frequency" som er vingens næstlaveste egenfrekvens på 9,5 Hz

3. egenfrekvens

Dette er den såkaldte "2nd flapwise frequency" hvillet er vingens tredjelaveste egenfrekvens som her ligger på 4,5 Hz - her er der kommet et knudepunkt på svingningen

 

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk