Styrkeberegning beholder

FEM beregning af stålbeholderPå billedet ses en 3D model af en beholder, som her påføres et indvendigt overtryk for at eftervise dens styrke. Som forventet, udvises spændingskoncentrationer omkring mandeluge i såvel siden, som i toppen. Især i den hvælvede klöpper endebund ses høje spændinger (rød farve). Man skal således være opmærksom på svejsning i dette område. Spænding i overgangen mellem endebund og svøb for mandehul, kan afhjælpes ved ændring i pladetykkelsen og svejsningens A-mål.

Beholderen er dimensioneret iht. den såkaldte "Direct Route" under "Design by Analysis" som beskrevet i EN13445, og efterprøvet i vores Finite Element program Nastran.

Trykbærende udstyr omfatter beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Trykbærende udstyr omfatter endvidere eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse, koblinger, understøtninger, løftekroge m.v.

mere om EN13445

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk