FEM

FEM er en forkortelse for Finite Element Metode, også kaldet FEA for Finite Element Analysis. FEM/FEA er et super stærkt styrkeberegningsværktøj til produktudvikling og designvalidering. FEM giver mulighed for, allerede på tegnebrættet, at simulere de kraftpåvirkninger der opstår i forbindelse med anvendelsen af et produkt. Der kan hurtigt og præcist vises en 3D simulation af hvordan en konstruktion vil "opføre sig" under forskellige belastningstyper, såvel statiske som dynamiske. På den måde kan styrkemæssige svagheder i et design bestemmes og rettes, inden det endelige produktet sættes i produktion.

Eksempel:

På billedet her til højre ses en analyse af en skovl til en gravemaskine. Den lille gule pil representerer en kraftpåvirkning, og skovlen farvelægges efter hvor der er størst sansynlighed for brud.

  • FEM analyse af skovl til gravemaskineRøde farve angiver områder med høj spænding. Her skal konstruktionen forstærkes
  • Blå farve angiver områder med lav spænding. Her kan der spares materiale

Man kan nu forbedre designet, og herefter lave en ny beregning.

Flere eksempler:

Herunder vises en række eksempler på nogle af vores opgaver inden for styrkeberegning med FEM/FEA

Kontakt os

Vi hjælper dig gerne, hvis du har nogen spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte os her eller via nedestående informationer:

Tlf. 51 80 58 80
Mail info@libak.dk